Syndrom vyhoření v porodní asistenci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření v porodní asistenci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Josef
dc.contributor.author Menšíková, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:43Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33226
dc.description.abstract Vybrané téma této práce je zaměřeno především na syndrom vyhoření v porodní asistenci. V teoretické části jsou shrnuty informace o samotném pojmu syndrom vyhoření, jeho průběhu, příznacích, příčinách, ale i o ohrožených profesích a to jak pomáhajících tak i nepomáhajících. V praktické části jsou popsány cíle a výsledky dotazníků. Hlavním cílem bylo zjistit, zda trpí syndromem vyhoření častěji porodní asistentky, které nejsou vdané než porodní asistentky, které jsou vdané, zda trpí syndromem vyhoření častěji porodní asistentky s delší dobou praxe a zda jsou porodní asistentky dostatečně informovány o syndromu vyhoření. Použitou metodou byl dotazník, který byl rozdán porodním asistentkám pracujících na oddělení gynekologicko-porodnickém v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Výsledky vyhodnocení dotazníků jsou vyjádřeny pomocí tabulek a grafů. V seznamu příloh je uveden dotazník, který byl rozdán, a výsledky při zkoumání míry syndromu vyhoření.
dc.format 41 s.
dc.format.extent 1898344
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject příznaky cs
dc.subject burnout cs
dc.subject porodní asistentka cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject prevence cs
dc.subject klientka cs
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject midwifes en
dc.subject course en
dc.subject causes en
dc.subject symptoms en
dc.subject endangered professions en
dc.subject prevention en
dc.subject client en
dc.title Syndrom vyhoření v porodní asistenci
dc.title.alternative Burnout Syndrome in Midwifery
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated Selected topic of this thesis is burnout syndrome in Midwifery. In theoretic part is summarized information about burnout syndrome, course, causes, symptoms and endangered professions. In practical part are described purposes and findings of questionnaire. Primary objective purposes was to determine whether the burn out frequently midwifes who are not married, but midwifes who are married. Whether suffering from burnout often miwifes with longer experience and that midwifes are adequately informed about the burnout syndrome.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 38848
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-22


Files in this item

Files Size Format View
menšíková_2015_dp.pdf 1.810Mb PDF View/Open
menšíková_2015_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
menšíková_2015_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account