Analýza systému hodnocení zaměstnanců společnosti Trexima spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému hodnocení zaměstnanců společnosti Trexima spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Opravil, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:37:11Z
dc.date.available 2010-07-15T01:37:11Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3325
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou systému hodnocení zaměstnanců ve firmě Trexima spol. s r.o. První část bakalářské práce je věnována teoretickým poznatkům z odborné literatury. Druhá část obsahuje souhrn teoretických poznatků. Ve třetí části je uvedena charakteristika a působnosti společnosti, její strategické cíle. Pozornost byla především věnována čtvrté části popisující postup a cíle analýzy, charakteristice používaných metod a samotnému hodnocení zaměstnanců šestého úsaku. Poslední část práce obsahuje doporučení společnosti k usnadnění práce hodnotitelům. cs
dc.format 68 s., 14 s. příloh. cs
dc.format.extent 701023 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Cíle hodnocení cs
dc.subject kritéria hodnocení cs
dc.subject metody hodnocení cs
dc.subject Aims of assessment en
dc.subject evaluative criteria en
dc.subject techniques of assessment en
dc.title Analýza systému hodnocení zaměstnanců společnosti Trexima spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Analyzing the system of employee assessment in the company Trexima spol. s r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis concentrates on analyzing the system of employee assassment in the company Trexima spol. s r.o. The first part of this thesis is dedicatet to theoretical information from special literature. The secont part contains summary of theoretical information. As to the third part, its task is to describe the company activites and company strategic goals. Attention was given to the fourth part, which describe the proceedings and the goals of this analysis, characteristics of the applied methods and the assessment of employees of the sixth section itself. Last part of this thesis contains recommendation of the company how to ease the work of evaluators. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6724
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
opravil_2007_bp.pdfBlocked 684.5Kb PDF View/Open
opravil_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
opravil_2007_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account