Smysl života ve stáří

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Smysl života ve stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Malínková, Dagmar
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:18Z
dc.date.issued 2015-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33351
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou hledání smyslu života ve stáří. Klade si za cíl zdůraznit důležitost smysluplnosti našeho jednání v seniorském věku. V teoretické části je popisováno stárnutí, stáří a změny spojené s tímto obdobím. Seznámí nás s pohledem vybraných významných psychologů na smysl života a poukáže na možnosti využití logoterapie při práci se seniory. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum. Cílem výzkumu je zjistit pohled vybraných seniorů na smysl jejich života, jak se jim daří naplňovat svůj život. Dále se snaží odhalit u vybraných seniorů, jaké jsou jejich hlavní zdroje smysluplnosti ve stáří.
dc.format 68 s.(101140 znaků),příl. 9 s.
dc.format.extent 1838323
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject potřeby ve stáří cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject smysl života cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject logoterapie cs
dc.subject old age en
dc.subject old age needs en
dc.subject quality of life en
dc.subject meaning of life en
dc.subject values en
dc.subject logotherapy en
dc.title Smysl života ve stáří
dc.title.alternative The Meaning of Life in Old Age
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated A search of meaning of life in an old age is the topic of this thesis. The intention is to emphasize the importance of meaningful behaviour in an old age. The theoretical base of this thesis covers description of aging, old age and changes connected with this period of life. Viewpoints of chosen significant psychologists for the meaning of life are presented and the possibility of using logotherapy while working with elderly people is pointed out. Second practical part of this thesis contents qualitative research. The intention of this research was to determine the views of chosen elderly people for the meaning of their life and success rate of fulfilling their lives. The research is also intended to reveal, among group of chosen elderly people, the main sources of meaningfulness in an old age.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 39021
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View
malínková_2015_dp.pdf 1.753Mb PDF View/Open
malínková_2015_vp.docx 17.09Kb Microsoft Word 2007 View/Open
malínková_2015_op.docx 18.01Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account