Šikana na školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Šikana na školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Forman, Vojtěch
dc.contributor.author Fiala, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:40:49Z
dc.date.available 2010-07-15T01:40:49Z
dc.date.issued 2006-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3337
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá závažným sociálně patologickým jevem zvaným šikana, který se vyskytuje téměř na všech školách. Je zde popsán vznik šikany, její příčiny, možnosti řešení a prevence. V aplikační části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření. K výzkumu byl využit dotazník vyplňovaný žáky základní školy. V závěru jsou získané výsledky vyhodnoceny. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 1211910 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Šikana cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject prevence cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject Bullying en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject prevention en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.title Šikana na školách cs
dc.title.alternative Bullying at schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with a serious soci-phatological phenomenon called bullying, which occurs at almost all schools. The thesis describes the origin of bullying, its causes, the possibilities of solving it and prevention. In the application part results of a research survey are presented. A questionnarie filled in by pupils of an elementary school was used for the needs of the survey. In the final part the obtained results are avaluated. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004226
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
fiala_2007_bp.pdfBlocked 1.155Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account