Chráněné bydlení z pohledu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Chráněné bydlení z pohledu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Slováková, Jitka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:27Z
dc.date.issued 2015-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33405
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o sociální službě chráněné bydlení, ve které se zaměříme na názory sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na osoby s mentální retardací. V teoretické části se seznámíme s historií sociálních služeb, vymezíme si pojem mentální retardace a obeznámíme se s jeho členěním. Dále se v práci budeme zabývat náplní práce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a jejich kompetencemi. Vysvětlíme si význam těchto pojmů, jako je supervize, syndrom vyhoření a co znamenají. V praktické části si popíšeme kvalitativní výzkum, kde použijeme metodu pomocí rozhovorů s ohniskovými skupinami. Cílem výzkumu je zhodnotit názory pracovníků a uživatelů na sociální službu chráněné bydlení. Posoudit význam této sociální služby, jak pro osoby s mentální retardací, tak i pro celou společnost.
dc.format 117 s. (196 036znaků).
dc.format.extent 3567341
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální služby cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject chráněné bydlení cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject ohnisková skupina cs
dc.subject Social services en
dc.subject mental retardation en
dc.subject sheltered housing en
dc.subject social worker en
dc.subject person working in social services en
dc.subject qualitative research en
dc.subject interview en
dc.subject focus group en
dc.title Chráněné bydlení z pohledu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
dc.title.alternative Protected Housing from the Perspective of Social Workers and Social Service Workers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the theme of sheltered housing as a social service, focusing on the opinions of social workers and other people working in the social services over the mentally retarded persons. The theoretical part presents history of the social services and specifies the term of mental retardation including the appropriate subdivision. Also, this thesis surveys the job descriptions and responsibilities of social workers and other people in social services. Terms of supervision, burnout syndrome etc. are explained. The practical part describes the qualitative research based on the method of interviewing focus groups. The research aims are, firstly to analyze and process the actual opinions of the social wor-kers as well as of the users of sheltered housing social service, and secondly to review significance of this social service for mentally retarded persons and the whole society.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 39092
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View
slováková_2015_dp.pdf 3.402Mb PDF View/Open
slováková_2015_vp.docx 17.37Kb Microsoft Word 2007 View/Open
slováková_2015_op.docx 22.11Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account