Projekt marketingové komunikace FAST / SAFE rally academy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace FAST / SAFE rally academy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Daněk, Jan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:27Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33411
dc.description.abstract Obsahem této diplomové práce je projekt marketingové komunikace FAST/SAFE rally academy. Diplomová práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část se zabývá literární rešerší marketingového mixu služeb, marketingové komunikace a komunikačního mixu. Následující praktická část v sobě dále zahrnuje analytickou a projektovou část. Analytická část je věnována představení FAST/SAFE rally academy a situační analýze skládající se z PESTLE analýzy, charakteristiky konkurence, analýzy současné úrovně marketingové komunikace, benchmarkingu a SWOT analýzy. Poznatky získané v analytické části jsou následně využity pro projekt nové marketingové komunikace. Ten je v závěru projektové části následně podroben časové, nákladové a rizikové analýze.
dc.format 123 s. (208 610)
dc.format.extent 4037509
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový mix služeb cs
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject Komunikační mix cs
dc.subject Reklama cs
dc.subject Internetový marketing cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Projekt marketingové komunikace cs
dc.subject Services Marketing Mix en
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Communication Mix en
dc.subject Advertising en
dc.subject Internet Marketing en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Marketing Communication Project en
dc.title Projekt marketingové komunikace FAST / SAFE rally academy
dc.title.alternative Marketing Communication Project of the FAST / SAFE rally academy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zlámalová, Lenka
dc.date.accepted 2015-05-25
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma thesis is Marketing Communication Project of the FAST/SAFE rally academy. The diploma thesis is consisted by theoretical and practical part. The theoretical part deals with the literature researching of services marketing mix, marketing communication and communication mix. The following practical part includes the analytical and project part. The analytical part is dedicated to introduction of the FAST/SAFE rally academy and situational analysis consisting of PESTLE analysis, characteristics of the competitors, analysis of the current level of marketing communications, benchmarking and SWOT analysis. The knowledges obtained in the analytical part are subsequently utilized for the new marketing communication project. The project which is proposed in the conclusion of the project part is subjected to time, cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing, specializace Design management cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing, Specialization: Design Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39099
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
daněk_2015_dp.pdf 3.850Mb PDF View/Open
daněk_2015_vp.docx 28.25Kb Microsoft Word 2007 View/Open
daněk_2015_op.docx 28.08Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account