Projekt zvýšení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zvýšení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu
Autor: Řeháková, Andrea
Vedoucí: Staňková, Pavla
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je vytvořit realizovatelný projekt, který bude směřovat ke zvý-šení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu. Teoretická část vymezuje základní pojmy z oblasti konkurenceschopnosti, zdravotnictví, konkurence a konkurenceschopnosti ve zdravotnictví a dodavatelů zdravotnického materiálu. V praktické části diplomové práce je pomocí anýzy PEST, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, GE matice a SWOT analýzy, zhodnocen celkový systém fungování organizace XYZ a její kon-kurenční postavení na trhu v porovnání s ostatními zdravotnickými firmami. Na základě poznatků, které vyplynuly z provedených analýz, jsou v projektové části navržena tři opat-ření pro zvýšení konkurenceschopnosti zdravotnické organizace XYZ na českém trhu. Po-mocí nákladové, časové a rizikové analýzy je projekt zhodnocen z hlediska jeho implemen-tace do praxe.
URI: http://hdl.handle.net/10563/33427
Datum: 2015-02-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 39122


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
řeháková_2015_dp.pdf 1.858Mb PDF Zobrazit/otevřít
řeháková_2015_vp.docx 27.48Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít
řeháková_2015_op.pdf 731.8Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet