Souvislost nadváhy a obezity s životní spokojeností žen

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Souvislost nadváhy a obezity s životní spokojeností žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Unger, David
dc.contributor.author Zimčíková, Adéla
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:45:46Z
dc.date.available 2015-07-24T12:45:46Z
dc.date.issued 2015-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33501
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je souvislost mezi nadváhou a obezitou a životní spokojeností žen. Ženská body image je téma širokého zájmu dnešní kultury. Teoretická část práce pojednává o životní spokojenosti konkrétně o faktorech, které spokojenost ovlivňují. Tato studie byla provedena s cílem prozkoumat důsledky vysokého BMI skóre na úroveň životní spokojenosti a obecné blaho. V první řadě se bakalářská práce zaměřuje se na samotný pojem životní spokojenosti, faktory a okolnosti, které ji ovlivňují. Dále pak práce popisuje spojitost životní spokojenosti v souvislosti s nadváhou a obezitou. Cílem empirické části je zmapovat prostřednictvím dotazníkového šetření životní spokojenost žen a vnímání vlastního vzhledu, což je jeden z faktorů ovlivňujících životní spokojenost žen s nadváhou.
dc.format 79 s. (95 298 znaků)
dc.format.extent 2844107
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject nadváha cs
dc.subject obezita cs
dc.subject žena cs
dc.subject BMI cs
dc.subject body image cs
dc.subject life satisfaction en
dc.subject weight en
dc.subject overweight en
dc.subject obesity en
dc.subject female en
dc.subject BMI en
dc.title Souvislost nadváhy a obezity s životní spokojeností žen
dc.title.alternative The Relationship between Overweight, Obesity and Life Satisfaction in Women
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pacholík, Viktor
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is the link between overweight and obesity and life satisfaction of wo-men. Woman's body image is a topic of wide interest in our culture today. The theoretical part of life satisfaction - specifically about the factors that influence satisfaction. This study was conducted to examine the effects of high BMI scores at the level of life satisfaction and general well-being. First of all, the thesis focuses on the very concept of life satisfaction, the factors and circumstances that affect it. Furthermore, the thesis describes the continuity of life satis-faction in relation to overweight and obesity. The aim of the empirical part is mapped through a questionnaire survey of life satisfaction and perception of women's own appearance, which is one of the factors influencing life satisfaction overweight women.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 39227
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View
zimčíková_2015_dp.pdf 2.712Mb PDF View/Open
zimčíková_2015_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
zimčíková_2015_op.docx 18.58Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account