Projekt zkvalitnění hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností pro hodnocení v univerzitním prostředí

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt zkvalitnění hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností pro hodnocení v univerzitním prostředí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zkvalitnění hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností pro hodnocení v univerzitním prostředí
Autor: Šímová, Milena
Vedoucí: Pavelková, Drahomíra
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá obecně hodnocením vysoké školy jako vrcholného centra vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčích činností, jež v současné době hraje klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. Cílem práce je analyzovat a navrhnout opatření k vyšší motivaci akademických pracovníků a ke zkva-litnění hodnocení výsledků a výstupů z činnosti vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a dalších tvůrčích aktivit s ohledem na specifické podmínky UTB ve Zlíně. Na základě pro-jektového řízení a v souladu s podmínkami v daném prostředí jsou navržena doporučení, která respektují konkrétní cíle a jsou realizovatelná bez následných finančních nákladů. Návrh projektu lze chápat v souvislosti se strategickými cíli, hodnocením UTB ve Zlíně jako celku a současně také s kvalifikačním růstem akademických pracovníků a přípravou pro vědeckovýzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3353
Datum: 2007-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 6439


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šímová_2007_dp.pdfZablokované 2.418Mb PDF
šímová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
šímová_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet