Řízení kvality softwaru ve společnosti XY

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Řízení kvality softwaru ve společnosti XY

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Řízení kvality softwaru ve společnosti XY
Autor: Františ, Michal
Vedoucí: Briš, Petr
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá procesem testování softwaru s ohledem na jeho řízení a zajištění kvality. Teoretická část se věnuje základním pojmům, které souvisí s tématem diplomové práce. Je zde pojednáno o kvalitě, procesním řízení a softwaru. Posléze se práce za-bývá testováním softwaru v návaznosti na metodiky vývoje softwaru, zvyšováním kvality procesu testování prostřednictvím modelu TMMi a modelováním procesů. Obsahem analytické části je procesní analýza současného stavu procesu testování softwaru ve společnosti XY. Identifikované podprocesy jsou posléze vymodelovány a zachyceny do Karet procesů. Zjištěné nedostatky jsou předmětem návrhu řešení na zlepšení řízení kvality procesu testování softwaru. Návrh řešení je poté implementován na současný stav procesu testování softwaru s cílem dosáhnout druhé úrovně zralosti procesů testování softwaru ohodnocenou oproti modelu TMMi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/33541
Datum: 2015-02-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Studijní obor: Průmyslové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 39280


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
františ_2015_dp.pdf 2.719Mb PDF Zobrazit/otevřít
františ_2015_vp.docx 28.49Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít
františ_2015_op.docx 22.74Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet