Vývoj v distribuci tisku a tiskovin v ČR po roce 1990

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj v distribuci tisku a tiskovin v ČR po roce 1990

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Kadleček, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:48:43Z
dc.date.available 2010-07-15T01:48:43Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3354
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vývojem distribuce tisku a tiskovin na území České republiky po roce 1990. Původně jsem chtěl provést analýzu vývoje až do současnosti, ale zjistil jsem, že neexistují nikde žádná data, podle kterých by se analýza dala provést. V teoretické části se zabývám médii a také direct marketingem. V praktické části se čtenář práce dozví informace o Unii vydavatelů a o Kodexu Distripressu. V praktické části je též zachycen stručný vývoj situace na trhu tisku. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 675088 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject média cs
dc.subject tisk cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject The media en
dc.subject press en
dc.subject direct marketing en
dc.subject communication en
dc.subject marketing en
dc.subject segmentation en
dc.title Vývoj v distribuci tisku a tiskovin v ČR po roce 1990 cs
dc.title.alternative Development into distribution of press at the Czech Republic area after year 1990th. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated This work deals with press distribution development at the Czech Republic area after year 1990th. Originally, I wanted to make an analysis development till the present but I found out that doesn't exist sort of data to make a proper analysis. I deal with the media and direct marketing in the theoretical part. In the practical part the reader can get to know the information about The Union Publishing and Distripress Kodex. Also in practical part is put down the brief of press situation development on market. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4807
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kadleček_2007_bp.pdf 659.2Kb PDF View/Open
kadleček_2007_vp.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open
kadleček_2007_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account