Vývoj systému úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ČR v průběhu let 2010-2014

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vývoj systému úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ČR v průběhu let 2010-2014

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vývoj systému úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ČR v průběhu let 2010-2014
Autor: Křupka, Tomáš
Vedoucí: Slaný, Jaroslav
Abstrakt: V období 2010 až 2014 byla situace kolem financování zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění dost nepřehledná. Rozhodl jsem se udělat si pořádek v protichůdných tvrzeních a zjistit skutečný stav za pomoci modelací, dedukce, indukce a trendové analýzy. Obzvláštní pozornost jsem věnoval regulačním poplatkům, u kterých jsem chtěl zjistit jejich efekt na výši nákladů za zdravotní péči. Z trendové analýzy jsem však nezjistil žádný pozitivní vliv na snížení nákladů. Dále jsem zkoumal, zda stát, zdravotní pojišťovny a poskytovatelé plní svou úlohu a co vše ovlivňuje financování ze systému veřejného zdravotního pojištění. Bohužel jsem zjistil mnoho nedostatků. Stát nejedná efektivně. Měl by se snažit stabilizovat celý systém, ale někdy k jeho nestabilitě naopak přispívá. Zdravotní pojišťovny nevyužívají nástrojů, které jim dávají informace, jež mají k dispozici. Z modelací vybraných segmentů zdravotní péče jsem potvrdil závěry ústavního soudu o restriktivním dopadu vyhlášky č. 475/2012, která upravovala financování roku 2013. Závěrem jsem si dovolil navrhnout několik doporučení směřujících k získání kontroly nad systémem.
URI: http://hdl.handle.net/10563/33566
Datum: 2015-02-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 39315


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
křupka_2015_dp.pdf 2.778Mb PDF Zobrazit/otevřít
křupka_2015_vp.docx 26.84Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít
křupka_2015_op.docx 27.43Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet