Vliv fyzikálních faktorů na stabilitu emulzí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv fyzikálních faktorů na stabilitu emulzí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Egner, Pavlína
dc.contributor.author Pinďáková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:17Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:17Z
dc.date.issued 2015-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33611
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na přípravu emulzí a studium vlivu fyzikálních faktorů na stabilitu emulzí. Emulze byly připravovány pomocí systému dvou neionických emulgátorů, jejichž celkové množství bylo 3,5 a 4,5 %. U vyrobených emulzí byla měněna hodnota HLB, poměr olejové a vodné fáze, koncentrace emulgátorů a podmínky skladování. Ihned po jejich přípravě a v pravidelných intervalech, byla u těchto emulzí provedena základní charakteristika pomocí vizuálního pozorování, měření velikosti částic a mikroskopie. Vzorky emulze byly uchovávány v různých teplotních režimech (4, 25 a 37 °C).
dc.format 106 s. (22 886 slov)
dc.format.extent 18796026
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject emulze cs
dc.subject emulgátor cs
dc.subject stabilita cs
dc.subject hodnota HLB cs
dc.subject velikost částic cs
dc.subject Emulsion en
dc.subject Emulsifier en
dc.subject Stability en
dc.subject HLB Value en
dc.subject Particle Size en
dc.title Vliv fyzikálních faktorů na stabilitu emulzí
dc.title.alternative The Effect of Physical Factors on the Stability of Emulsions
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikulcová, Veronika
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the preparation of emulsions and study of effect of physical factors on the stability of emulsions. Emulsions were prepared by using a system of two nonionic emulsifiers, the total amount was 3,5 and 4,5 %. For the prepared emulsions were changed HLB value, the ratio of oil and water phases, emulsifiers concentration and storage conditions. Immediately, after their preparation and at intervals of these emulsions, were carried out basic characteristics by using of visual observation, measurement of particle size and microscopy. Samples of the emulsion were stored at different temperature modes (4,25 and 37 °C).
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 39380
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-13


Files in this item

Files Size Format View
pinďáková_2015_dp.pdf 17.92Mb PDF View/Open
pinďáková_2015_vp.pdf 236.4Kb PDF View/Open
pinďáková_2015_op.pdf 438.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account