Projekt využití controllingových nástrojů pro finanční řízení firmy AB AUTOBOSS, s.r.o. Český Těšín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt využití controllingových nástrojů pro finanční řízení firmy AB AUTOBOSS, s.r.o. Český Těšín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Franková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:54:15Z
dc.date.available 2010-07-15T01:54:15Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3363
dc.description.abstract V diplomové práci "Projekt využití controllingových nástrojů pro finanční řízení firmy AB AUTOBOSS, s.r.o. Český Těšín" jsem vycházela z aktuální situace a požadavků managementu, které odráží potřebu změny a nastavení systému řízení, dále pak kontroly činností firmy v současných tržních podmínkách. Výsledkem projektu je návrh zavedení controllingových nástrojů do společnosti včetně pohledu na finanční zabezpečení a tok dat napříč organizační strukturou potřebných pro controlling. Jedná se o správné začlenění a definování kompetencí controllingového odboru do organizačního schematu společnosti, stanovení úkolů controllera, jeho pravomocí a odpovědnosti a kalkulaci nákladů na zavedení controllingu. V závěru práce nechybí strukturní plán projektových činností a možná rizika projektu. cs
dc.format 123 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 13151066 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject controlling cs
dc.subject controllingové nástroje cs
dc.subject controller cs
dc.subject reporting cs
dc.subject analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject controlling en
dc.subject controlling implements en
dc.subject controller en
dc.subject reporting en
dc.subject analysis en
dc.subject project en
dc.title Projekt využití controllingových nástrojů pro finanční řízení firmy AB AUTOBOSS, s.r.o. Český Těšín cs
dc.title.alternative The project utilization of controlling implements to financial management in AB AUTOBOSS, s.r.o. Český Těšín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The main aim of my diploma thesis is "The project utilization of controlling implements to financial management in AB AUTOBOSS, s.r.o. Český Těšín" I drew from the experience of management and the actual situation which reflect the need of change and regulation of the management system, monitoring of the company activities in actual market conditions. The project results in the suggestion of the controlling implementation to the company, including the information support and the flow of data needed for controlling through the organization chart. It further describes the incorporation of the controlling department to the company's organization structure, defines its competence, determines the tasks for the controllers, their competences and responsibilities and specifies the implementation costs. At the end of the diploma thesis includes a structural plan of project activities and possible risks of the project. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3843
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
franková_2007_dp.pdfBlocked 12.54Mb PDF View/Open
franková_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
franková_2007_op.doc 1.005Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account