Policejní školství po vstupu do EU

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Policejní školství po vstupu do EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Franc, Daniel
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:55:04Z
dc.date.available 2010-07-15T01:55:04Z
dc.date.issued 2007-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3368
dc.description.abstract Práce se zabývá problematiku celoživotního vzdělávání policistů a je zaměřena především na základní odbornou přípravu nově nastupujících příslušníků Policie České republiky. V úvodu je popsána "Koncepce celoživotního povinného vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Policie ČR a resortu vnitra." V dalších kapitolách je popsána skladba předmětů základní odborné přípravy policistů platná od roku 2001 do roku 2005 a skladba předmětů platná od 1.9.2005, která vychází z požadavků Evropské unie na vzdělávání policistů, popsaných v "Koncepci". V závěru je provedeno jejich srovnání a cílem práce bylo zjistit, zda se policejní školství, díky vstupu do EU, posunulo směrem ke zdůraznění ochrany lidských práv ve vzdělávání policistů. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 351673 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject základní odborná příprava cs
dc.subject policejní školství cs
dc.subject ministerstvo vnitra cs
dc.subject lidská práva cs
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject lifelong education en
dc.subject basic vocational preparation en
dc.subject police educational system en
dc.subject Ministry of Interior of the Czech Republic en
dc.subject human rights en
dc.title Policejní školství po vstupu do EU cs
dc.title.alternative Police schools after the entry into the European Union en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pořízková, Vlasta
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The paper is focused on the policemen lifelong education, special attention is paid to the basic vocational preparation of beginning members of Police of the Czech Republic. At the beginning, there is "Conception of lifelong mandatory education at Police and Ministry of Interior of the Czech Republic'q described. The following parts present education structures of the policemen basic vocational preparation. First is education structure valid from 2001 to 2005, second the new one, valid from the 1st September 2005, which is based on European Union demands (see in "Conception 'q). At the conclusion, we compare both of them. The intention of this paper was to find out, whether the present police educational system in the Czech Republic accentuates more the human rights protection. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006383
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
franc_2007_bp.pdfBlocked 343.4Kb PDF View/Open
franc_2007_vp.png 36.95Kb PNG image Thumbnail
franc_2007_op.doc 92.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account