Finanční analýza společnosti Remont, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Finanční analýza společnosti Remont, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Finanční analýza společnosti Remont, a.s.
Autor: Kokaislová, Petra
Vedoucí: Pálka, Přemysl
Abstrakt: Má bakalářská práce na téma Finanční analýza společnosti Remont, a.s. je rozdělena do dvou základních částí. Cílem teoretické části byl průzkum literárních pramenů k dané pro-blematice finanční analýzy a jejích základních metod. V praktické části jsem představila spo-lečnost Remont, a.s. včetně její historie a činnosti. Dále jsem charakterizovala vývoj v odvětví, ve kterém se firma nachází. Součástí této praktické části je analýza ekonomické situace v podniku, a její srovnání s vývojem v odvětví. Tuto finanční analýzu jsem provedla za období posledních pěti let. Na závěr jsem zpracovala získané hodnoty finanční analýzy, které jsem následně využila ke stanovení hospodářské situace společnosti. Na základě těch-to výsledků jsem navrhla možná řešení, která by mohla sloužit k případnému zlepšení daného stavu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3374
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 6009


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kokaislová_2007_bp.pdfZablokované 1.687Mb PDF Zobrazit/otevřít
kokaislová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kokaislová_2007_op.pdf 397.7Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet