Analýza online nástrojů marketingové komunikace značky Hamé

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza online nástrojů marketingové komunikace značky Hamé

Show simple item record

dc.contributor.advisor Barešová, Petra
dc.contributor.author Zorvan, David
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:46:57Z
dc.date.available 2015-07-24T12:46:57Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33772
dc.description.abstract Práce se zabývá problémem firmy Hamé, která má problém s rozšířením své značky v online prostoru. Zřídila e-shop, o kterém zákazníci neví, na profilu Facebooku se moc lidí nevyjadřuje a kanál YouTube je zapomenut kompletně. Chce proto lépe využívat marketingové online nástroje za účelem lepší komunikace se zákazníky, rozšíření pově-domí o značce, získání nových zákazníků a také zvýšení tržeb. Zanalyzoval jsem jednot-livé online marketingové nástroje, která firma užívá nyní. Analyzoval jsem hlavně stav, v jakém se nachází, jak na ně reagují spotřebitelé a jestli jsou efektivně užívány. Násled-ně jsem firmě doporučil, jak by dále měla postupovat, aby využila celý potenciál online marketingových nástrojů a také jaké další nástroje by mohla začít užívat, aby dosáhla požadovaných výsledků. Odhadl jsem náklady na tyto doporučení a také, jaká další pozi-tiva by mohly firmě přinést.
dc.format 73
dc.format.extent 2007951
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject online marketingové nástroje cs
dc.subject online marketingová komunikace mezi firmou a spotřebi-teli cs
dc.subject online marketingový mix cs
dc.subject YouTube cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject bannery cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject online marketing tools en
dc.subject online marketing communication business to consumer en
dc.subject online marketing mix en
dc.subject YouTube en
dc.subject Facebook en
dc.subject banners en
dc.subject web sites en
dc.title Analýza online nástrojů marketingové komunikace značky Hamé
dc.title.alternative The analysis of online marketing communication tools of Hamé brand
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on a problem of Hamé company, which has a problem with sprea-ding its name on the internet. Hamé set up an e-shop, but costumers dont know about its existence, there are not many people on Facebook profile and YouTube channel is com-pletely forgotten. The company wishes to use the online marketing tools in a better way to improve communication with consumers, work on brandbuilding, gain new customers and also increase sales. I analyzed all of the online marketing tools that are being used by the company now. I mainly analyzed the state of these tools, how consumers react to the-se tools and also if they are being effectively used. Then I recommended the firm how to proceed next to reach online marketing tool's full potential and also what other tools they might want to start using to reach their goals. I estimated the costs of my recommendati-ons and also what other positives they might bring to the company.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39612
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
zorvan_2015_dp.pdf 1.914Mb PDF View/Open
zorvan_2015_vp.docx 22.49Kb Microsoft Word 2007 View/Open
zorvan_2015_op.docx 23.63Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account