Vplyv online marketingu na osoby rôznych vekových kategórií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vplyv online marketingu na osoby rôznych vekových kategórií

Show full item record

No preview available
Title: Vplyv online marketingu na osoby rôznych vekových kategórií
Author: Kováčiková, Mária
Advisor: Chramcov, Bronislav
Abstract: Témou bakalárskej práce je vplyv online marketingu na osoby rôznych vekových kategórií. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná na definovanie pojmov marketing a online marketing. V tejto časti sú popísané zmeny v súčasnom marketingu, online marketingové nástroje, definovanie 5 okruhov online marketingových nástrojov a užívateľ internetu. Ku koncu tejto časti sa práca stručne venuje teórií dotazníkového šetrenia. Praktická časť je zameraná na výskum. Hlavnou výskumnou metódou je dotazníkové šetrenie. Cieľom výskumu je zistiť mieru vplyvu online marketingových nástrojov na dané vekové kategórie. K naplneniu cieľu bolo stanovených 7 hypotéz, ktoré sú potvrdené spracovanými výsledkami dotazníkového šetrenia s reliabilitov 97,50% a korelačným indexom 0,95. Výsledky sú spracované v programe Microsoft Office - Excel. Hypotézy boli stanované na základe poznatkov získaných pri spracovaní rešerše, ktorá sa nachádza na začiatku teoretickej časti práce. V hypotézách sú dané 4 vekové kategórie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/48029
Date: 2019-12-19
Availability: Bez omezení
Department: Ústav počítačových a komunikačních systémů
Discipline: Informační technologie v administrativě
Grade for thesis and defense: C 54552


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
kováčiková_2020_dp.pdf 3.491Mb PDF View/Open None
kováčiková_2020_op.pdf 155.3Kb PDF View/Open None
kováčiková_2020_vp.pdf 220.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account