Analýza franchisového trhu v oblasti rychlého občerstvení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza franchisového trhu v oblasti rychlého občerstvení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Marčíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:14Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:14Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33850
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat český franchisový trh v oblasti rychlého občerstvení. V teoretické části je definován pojem franchising a pojmy s ním související, popsána pozitiva a negativa spojené s podnikáním touto formou a nastíněna stručná historie franchisingu. Druhá část je zaměřena na informace o franchisingu v České republice a poslední kapitola se věnuje celkovému trhu s rychlým občerstvením. V úvodu praktické části je obecně posána situace na českém franchisovém trhu. Další kapitola už se věnuje konkrétní analýze trhu s rychlým občerstvením popisuje existující firmy na trhu, analyzuje jejich tržní potenciál a rozmístění po České republice. Poté je situace na trhu s rychlým občersvením vyhodnocena také SWOT analýzou. Na základě provedených analýz je celkovým výsledkem práce posouzení o možnosti vstupu nového konceptu na trh a určení kritérií za jakých je vstup na trh možný.
dc.format 74 s. (117 624)
dc.format.extent 3760891
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject franchising cs
dc.subject franšízing cs
dc.subject franchisové koncepty cs
dc.subject rychlé občerstvení cs
dc.subject analýza trhu cs
dc.subject restaurace rychlého občerstvení cs
dc.subject kavárny cs
dc.subject juice bary cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject franchising en
dc.subject franchise concepts en
dc.subject fast food en
dc.subject market analysis en
dc.subject fast food restaurants en
dc.subject coffee bars en
dc.subject juice bars en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza franchisového trhu v oblasti rychlého občerstvení
dc.title.alternative Analysis of Franchise Market in Fast Food Field
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krajča, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is to analyze Czech franchise market in the area of fast food restaurants. The term franchise and terms connected to it are defined in theoretical part, pros and cons connected with doing business and brief history of franchising is described in theoretical part as well. The second part of the theory is concentrated on information about fran-chising in the Czech Republic. The last part is focused on the fast food in general. The introduction of the practical part is dealing with the situation of franchise on the Czech market. The concrete analysis of the market with fast food is described in the next chapter there are existing companies on the market, analysis of their market potential and placement all over the Czech Republic. SWOT analysis evaluates situation of the franchise market. On the basis of made analysis, there is a result about appraisal of a new concept into the market and defining criteria under what circumstances is entry into the market possible.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39718
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
marčíková_2015_dp.pdf 3.586Mb PDF View/Open
marčíková_2015_vp.docx 22.32Kb Microsoft Word 2007 View/Open
marčíková_2015_op.pdf 700.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account