Marketingová studie pro zavedení výrobku firmy INVOS, s.r.o. na trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová studie pro zavedení výrobku firmy INVOS, s.r.o. na trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briskorin, Ivo
dc.contributor.author Svatková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:01:25Z
dc.date.available 2010-07-15T02:01:25Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3387
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem, jehož hlavním cílem bylo zjistit zájem veřejnosti o nový produkt firmy INVOS, s.r.o., který se s úspěchem prodává v zahraničí, nicméně v České republice zatím není na trhu známý. Tímto produktem je nový antipachový sáček, který je speciálně vytvořen tak, aby zabraňoval prostupu pachů a aromat jak ze sáčku do okolí, tak také naopak z okolí do sáčku. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části jsou shrnuty nejdůležitější teoretické poznatky z oblasti marketingového výzkumu. Druhá část je zaměřena na analýzu výsledků získaných při průzkumu a na formulování závěrů a doporučení pro zavedení tohoto nového výrobku na český trh. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 555558 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketingový průzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject zájem veřejnosti cs
dc.subject nový výrobek cs
dc.subject antipachový sáček cs
dc.subject analýza výsledků cs
dc.subject český trh cs
dc.subject Marketing survey en
dc.subject questionaire en
dc.subject people's interest en
dc.subject new product en
dc.subject antismell bag en
dc.subject analysis of the results en
dc.subject czech market en
dc.title Marketingová studie pro zavedení výrobku firmy INVOS, s.r.o. na trh cs
dc.title.alternative Marketing study for release of a new product on the market by the company INVOS,s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is a marketing survey. This survey should find out people's opinions about a new product of the company INVOS, s.r.o., that is successfully sold abroad, but it is not very well known on the czech market. This product is a new antismell bag, that is created in a special way and prevents smells from outside to come into the bag and from inside of the bag to come outside of it. This bachelor thesis consists of two parts. The first part of this thesis summarizes teoretical information about marketing survey. The second part is focused on analysis of the results obtained in the survey and on formulation of conclusions and recommendations for brin-ging this new product on the czech market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6835
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
svatková_2007_bp.pdfBlocked 542.5Kb PDF View/Open
svatková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
svatková_2007_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account