Postavení obce v systému veřejné správy a její normotvorba

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Postavení obce v systému veřejné správy a její normotvorba

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Postavení obce v systému veřejné správy a její normotvorba
Autor: Zuntová, Jana
Vedoucí: Matula, Miloš
Abstrakt: Těžištěm mé práce je pojednání o normotvorné činnosti obcí, přičemž její úvod je věnován obecné teorii veřejné správy, jejímu postavení v rámci dělby moci v České republice a jejímu členění. Práce dále obsahuje základní principy činnosti orgánů samosprávy včetně jejich územního členění a jejich působnost při výkonu státní správy (přenesené působnosti). V návaznosti na tuto skutečnost je v mé práci řešena obecně otázka pojmu a členění správních aktů. V další části práce se podrobně řeší samotná normotvorná činnost obcí, a to jednak obecně pojednáním o jednotlivých obecně závazných právních předpisech, které obce vydávají a dále pak otázky samotného legislativního procesu. Závěr je tvořen úvahou o současném stavu reformy veřejné správy a vlastní úvahou kterým směrem by se měla ubírat.
URI: http://hdl.handle.net/10563/338
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 1835


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
zuntová_2006_bp.pdf 702.0Kb PDF Zobrazit/otevřít
zuntová_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
zuntová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet