Vytvoření aplikace pro proces nostrifikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vytvoření aplikace pro proces nostrifikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka
dc.contributor.author Dlesk, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:54Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:54Z
dc.date.issued 2015-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33997
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou problematiky, návrhem modelu, vytvořením databáze a implementací webové aplikace, která slouží k online procesu schvalování zahraničních vysokoškolských vzdělání. Aplikace umožňuje žadateli vytvořit žádost o nostrifikaci a ná-sledný proces schvalování odpovědnými orgány UTB. Analýza webové aplikace je vytvo-řena v jazyku UML v prostředí Enterprise Architect. Dále byla aplikace vytvořena v třívrstvé architektuře MVC v jazyce ASP.NET za pomocí Entity Framework v prostředí MS Visual Studio 2013.
dc.format 74 s.
dc.format.extent 257844501
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ASP.NET MVC 5 cs
dc.subject MVC cs
dc.subject nostrifikace cs
dc.subject SQL cs
dc.subject databáze cs
dc.subject Visual Studio cs
dc.subject Entity Framework cs
dc.subject UML cs
dc.subject ASP.NET MVC 5 en
dc.subject MVC en
dc.subject nostrifications en
dc.subject SQL en
dc.subject database en
dc.subject Visual Studio en
dc.subject Entity Frame-work en
dc.subject UML en
dc.title Vytvoření aplikace pro proces nostrifikace
dc.title.alternative Creating an Application for a Nostrification Process
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Habiballa, Hashim
dc.date.accepted 2015-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis analyzes the issues, the draft model, database creation and implementation of a Web application that serves for online recognizing of higher education and qualifications acquired abroad. Application allows applicants to create a request for validation and next approval process of responsible authorities TBU. Analysis of web application is created in UML language in Enterprise Architect environment. The application was created in the three-layer architecture ASP.NET MVC in a language using Entity Framework in MS Vis-ual Studio 2013.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 39941
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-25


Files in this item

Files Size Format View
dlesk_2015_dp.zip 245.8Mb Unknown View/Open
dlesk_2015_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
dlesk_2015_op.pdf 102.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account