Zařízení pro kompletní údržbu a testování olověných akumulátorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zařízení pro kompletní údržbu a testování olověných akumulátorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macků, Lubomír
dc.contributor.author Hlavizna, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:55Z
dc.date.issued 2015-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34001
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro kompletní testování a údržbu olověných akumulátorů. Zařízení slouží k měření reálné kapacity akumulátoru, velikosti nabíjecího proudu, výkonu a taktéž je schopno obnovit kapacitu starších akumulátorů se sulfatovaný-mi deskami. Pro obnovu kapacity starších akumulátorů je využito vysokofrekvenčních impulsů se zvýšenou hodnotou napětí, čímž dochází k obnově činného povrchu olověných desek a elektrolytu akumulátoru. Měření proudu je provedeno s minimálními ztrátami výkonu. Zařízení využívá pro přesné řízení svých funkcí mikroprocesor. Důraz je kladen na vysokou účinnost při nabíjení akumulátoru.
dc.format 68s, 3s příloh
dc.format.extent 739025713
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject akumulátor cs
dc.subject nabíjení cs
dc.subject desulfatace cs
dc.subject měnič cs
dc.subject budič cs
dc.subject MOSFET cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject accumulator en
dc.subject charging en
dc.subject desulphatation en
dc.subject inverter en
dc.subject driver en
dc.subject MOSFET en
dc.subject microcomputer en
dc.title Zařízení pro kompletní údržbu a testování olověných akumulátorů
dc.title.alternative Equipment for the Complete Maintenance and Testing of Lead-Acid Batteries
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Petr
dc.date.accepted 2015-06-15
dc.description.abstract-translated Thesis describes the design and construction of equipment for complete testing and main-tenance of lead-acid batteries. The device is used to measure the real capacityof the battery, charge rate, performance and also is albe to restore the capacity of older batteries with sulfated plates. For restore the kapacity of older batteries is used high-frequency pulses with increasing voltage, thereby restoring active surface lead plates and battery electrolyte. Current measurement is performend with minimal power loss. Equipment used for the pre-cise control of thein functions microprocessor. Emphasis is placed on high efficiency while charging the battery.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 39950
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-25


Files in this item

Files Size Format View
hlavizna_2015_dp.zip 704.7Mb Unknown View/Open
hlavizna_2015_vp.pdf 100.8Kb PDF View/Open
hlavizna_2015_op.pdf 97.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account