Kvalita života seniorů v domovech důchodců a hledání cesty k jejímu zlepšení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života seniorů v domovech důchodců a hledání cesty k jejímu zlepšení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Kurečková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:07:05Z
dc.date.available 2010-07-15T02:07:05Z
dc.date.issued 2007-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3402
dc.description.abstract Bakalářská práce teoreticky pojednává o problematice kvality života se zaměřením na populaci seniorů v domovech důchodců. Na základě poznatků z odborné literatury formuluje východiska pro praktickou část. Výzkum je zacílen na zlepšení životních podmínek obyvatel konkrétního zařízení. Při výzkumu bylo užito metody ohniskových skupin. Výstupem praktické části je vlastní návrh modelu péče jako řešení současné situace v daném domově důchodců. cs
dc.format 73 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 735132 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject domov důchodců cs
dc.subject péče cs
dc.subject služby cs
dc.subject model péče cs
dc.subject senior en
dc.subject old age en
dc.subject quality of life en
dc.subject retirements homes en
dc.subject care en
dc.subject services en
dc.subject model of care en
dc.title Kvalita života seniorů v domovech důchodců a hledání cesty k jejímu zlepšení cs
dc.title.alternative The quality of life of seniors at retirements homes and searching for the way of it's improvement en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musilová, Marcela
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor's work theoretically discourses the problems of quality of life with a view to a population of seniors at retirements homes. On the basis of knowledge found in literature it formulates initial data needed for the practical part. The research is aimed at the improvement of life conditions in concrete institution's inhabitants. The method of focus groups was used at research. The output of practical part is the own model of care suggestion as the solution of present situation at given retirements home. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6849
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject senioři cs
local.subject domovy seniorů cs
local.subject kvalita života cs
local.subject older people en
local.subject homes for the aged en
local.subject quality of life en


Files in this item

Files Size Format View
kurečková_2007_bp.pdf 717.9Kb PDF View/Open
kurečková_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
kurečková_2007_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account