Informační technologie v CRM

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační technologie v CRM

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Huták, Jan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:33Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:33Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34152
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je analýza spokojenosti zákazníků týkající se CRM softwaru od společnosti RAYNET a návrh možného zlepšení. V teoretické části jsou shrnuty hlavní přednosti spojené s budováním vztahů se zákazníky v rámci firem a organizací. Dále je v teoretické části popsáno rozdělení CRM systémů a technologií, které jsou s tím spojené. V praktické části se nachází charakteristika české společnosti RAYNET. Je provedena analýza pomocí dotazníkového šetření spokojenosti zákazníků se softwarem RAYNET CRM a konkurenčním CRM BLUEJET. V závěru práce je navrhnuto vhodné řešení, které by vedlo ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
dc.format 86 s. (80 290 znaků)
dc.format.extent 2751383
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject CRM cs
dc.subject Customer Relationship Management cs
dc.subject systém cs
dc.subject RAYNET cs
dc.subject BLUEJET cs
dc.subject software cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject CRM en
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject system en
dc.subject RAYNET en
dc.subject BLUEJET en
dc.subject software en
dc.subject customer en
dc.title Informační technologie v CRM
dc.title.alternative Using Information Technology in CRM
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The main objective of this bachelor thesis is the analysis of customer satisfaction regarding CRM software from the company RAYNET and proposal for its possible improvement. The theoretical part summarizes the main advantages associated with building customer relations within companies and organizations. Furthermore, the theoretical part describes the division of CRM systems and technologies that are associated with it. The practical part includes the description of Czech society RAYNET. Analysis is performed using a questionnaire survey of customer satisfaction with CRM software RAYNET and competi-tive CRM BLUEJET. In conclusion, it is suggested a suitable solution that would lead to increased customer satisfaction.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40213
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-14
local.subject řízení vztahů se zákazníky cs
local.subject vývoj softwaru cs
local.subject poskytovatelé služeb cs
local.subject IT služby cs
local.subject software development en
local.subject service providers en
local.subject IT services en


Files in this item

Files Size Format View
huták_2015_dp.pdf 2.623Mb PDF View/Open
huták_2015_vp.pdf 177.0Kb PDF View/Open
huták_2015_op.pdf 181.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account