Kriminalita mládeže a systém její prevence v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminalita mládeže a systém její prevence v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelíšek, Josef cs
dc.contributor.author Chromec, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:14:08Z
dc.date.available 2012-05-15T22:19:13Z
dc.date.issued 2007-04-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3419
dc.description.abstract Autor v této práci rozebírá příčiny vzniku delikventního chování nezletilců, popisuje jejich motivaci k takovému jednání a strukturu trestné činnosti, které se dopouštějí. Zároveň upozorňuje na dramatický problém zneužívání drog mezi mládeží, včetně stále mladších dětí, na trestnou činnost s drogami související a na růst násilí a brutality mezi mládeží. Statistikami kriminality dokládá neustále se snižující pokles počtu trestných činů páchaných mládeží od roku 1997 až do současnosti a zamýšlí se nad jeho příčinami. Autor dále popisuje aktuální stav systému prevence kriminality v České republice, snaží se zhodnotit jeho fungování a vliv na vývoj kriminality v naší zemi. V závěru je naznačena nutnost i nadále pokračovat ve snahách o co největší omezování kriminality, zejména pak kriminality dětí a mládeže. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 426720 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.04.2012 cs
dc.subject Kriminalita cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject prevence cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject Criminality en
dc.subject delinquency en
dc.subject prevention en
dc.subject children en
dc.subject young people en
dc.title Kriminalita mládeže a systém její prevence v České republice cs
dc.title.alternative The crime of youngsters and prevention system in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-20 cs
dc.description.abstract-translated In this graduation thesis author broods causes the formation of criminal behaviour, which is patterned with young people, specially for pupils. Author describes their motivation for this act and the structure of criminal activity, which young people commit. He highlights together dramatically problem of drug taking, which is specific for teen-ages, than the author describes to drug criminality and drug addition, increase of violence and brutality among juveniles. This graduation is illustrated with many crime statistics, these statistics instance, that the criminality of young people since the 1997 until 2007 are declined and he pauses on its reasons and causations. The author describes actual degree of criminality prevention system in the Czech Republic, he pursues post - implementation review of this system and its function and influence in development of criminality in the Czech Republic. In the epilogue is indicated the necessity of continuing in recurrence limitation criminality. It is very important to cut down the criminality, especially the criminality of youngsters and juvenile delinquency. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006258
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chromec_2007_bp.pdfBlocked 416.7Kb PDF View/Open
chromec_2007_vp.png 45.46Kb PNG image Thumbnail
chromec_2007_op.png 35.58Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account