Analýza zakazníků reklamní agentury Q-Studio pro tvorbu jejich komunikační kampaně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza zakazníků reklamní agentury Q-Studio pro tvorbu jejich komunikační kampaně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Ilona cs
dc.contributor.author Chovancová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:14:50Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3422
dc.description.abstract Práce je rozdělená do dvou částí. První teoretická část se věnuje především klasickým metodám a teoriím z oblasti marketingu a marketingové komunikace s důrazem na konkrétní metody marketingové komunikace a jejich novodobých trendů. Druhá praktická část se věnuje analýze zákazníků reklamní agentury Q-Studio. Cílem analytické části bylo zjistit motivy zákazníku reklamní agentury Q-Studio k využívaní služeb reklamní agentury. Následně stanovit příčiny, proč firemní zákazníci nevyužijí plný servis, který reklamní agentura zprostředkovává, ale využijí pouze jeho část. Nedostatky, které jsem analýzou zjistila dále rozebírám v části doporučení reklamní agentuře. Navrhla jsem dva možné scénáře, kterými se může reklamní agentura vydat a využít tak svůj potenciál. cs
dc.format 65 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 946329 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037 cs
dc.subject podniková komunikace cs
dc.subject podniková značka cs
dc.subject image cs
dc.subject kultura cs
dc.subject design manuál cs
dc.subject positioning cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relation cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject company communication en
dc.subject company brand en
dc.subject image en
dc.subject culture en
dc.subject design manual en
dc.subject positioning en
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertisement en
dc.subject sales promotion en
dc.subject public relation en
dc.subject direct marketing en
dc.title Analýza zakazníků reklamní agentury Q-Studio pro tvorbu jejich komunikační kampaně cs
dc.title.alternative Q-Studio costumers analysis to create their communication campaing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-11 cs
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated My work is divided into two sections. The first one is theoretic and includes theories about marketing and marketing communication with emphasis on concrete communication methods and their trends. The second part of my work is practical, focus on customer analyses of adver-tising agency Q-Studio. The main goal in analytic part was find out motives of customer to use all services of Q-Studio. Subsequently set the reasons why customers using only half of services provided by Q-Studio. Analysis was realized with questionnaire for customers. Entire lack of analyses that were found out, are explained in the recommendation part. I suggested two ways which can Q-Studio takes and thanks to which will be used the whole potential of Q-Studio. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6527
dc.date.assigned 2007-03-16 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
chovancová_2007_bp.pdfBlocked 924.1Kb PDF View/Open
chovancová_2007_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
chovancová_2007_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account