Úloha rodiny v prevenci drogové trestné činnosti mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha rodiny v prevenci drogové trestné činnosti mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Semerák, Vojtěch
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:15:17Z
dc.date.available 2010-07-15T02:15:17Z
dc.date.issued 2006-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3425
dc.description.abstract Bakalářská práce směřuje od obecných zásad prevence drogové trestné činnosti, právní kvalifikace drogové trestné činnosti k okruhům činitelů, kteří mohou ovlivnit jedince v možném zneužívání drog. Především zkoumá a zdůvodňuje, že rodina jako instituce může prostřednictvím výchovy a harmonického rodinného prostředí dítěte od jeho narození až po dospělost preventivně ovlivnit dítě před možným zneužíváním drog. Dále poukazuje na skutečnost, že právě rodina je tím činitelem, který dokáže působit v prevenci drogové trestné činnosti mládeže na ostatní činitele, jakými jsou dědičnost, škola, vrstevníci, volnočasové aktivity a ostatní sociální faktory. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 318604 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject drogy cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rodina cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject výchova cs
dc.subject drugs en
dc.subject prevention en
dc.subject family en
dc.subject criminality en
dc.subject upbringing en
dc.title Úloha rodiny v prevenci drogové trestné činnosti mládeže cs
dc.title.alternative The role of the family in the prevention of drug-related crime committed by young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated The bachelor work aims from general principles of drug kriminality prevention, law qualification of the drug criminality, to range of aspects, which influence an individual as for a potential misuse of drugs. Particularly, it examines and states the reasons why family as an institution can - by means of providing the child with education and harmonized family ambient from their birth to maturity - preventively protect the child from using drugs. Also it emphasizes the fact that family is a phenomenon, which can in the prevention of drug criminality of zouny people take effect on other elements such as inheritance, school, peers, leisure time activities, and other social factors. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004251
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
local.subject prevence kriminality cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject drogová kriminalita cs
local.subject crime prevention en
local.subject juvenile delinquency en
local.subject drug abuse and crime en


Files in this item

Files Size Format View
semerák_2007_bp.pdf 311.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account