Aktivní formy studia jako motivace k dalšímu vzdělávání na Univerzitě třetího věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivní formy studia jako motivace k dalšímu vzdělávání na Univerzitě třetího věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Bořek
dc.contributor.author Hřebíčková, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:15:56Z
dc.date.available 2010-07-15T02:15:56Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3426
dc.description.abstract Cílem práce je zjistit, jaká je struktura posluchačů Univerzity třetího věku na UTB ve Zlíně, jaká je jejich motivace ke studiu a na základě výsledků průzkumu navrhnout řešení ke zvýšení zájmu seniorů o aktivnější studium a tím zvýšit kvalitu tohoto vzdělávacího programu na UTB ve Zlíně. V teoretické části uvádím základní informace týkající se problematiky stárnutí člověka jako jedince i celé populace a s tím související potřeby celospolečenského řešení otázky zvyšování kvality života seniorské populace. Významnou částí je kapitola o nutnosti celoživotního vzdělávání a po ní následující kapitola o poslání univerzit třetího věku. Charakteristika Univerzity třetího věku na UTB ve Zlíně je již v podstatě úvodem k praktické části. Praktická část práce obsahuje rozbor postojů seniorských posluchačů na základě odpovědí, které uváděli v dotazníkovém průzkumu. V závěru uvádím náměty, jak poznatky prakticky využít ke zvýšení úrovně vzdělávání seniorů na UTB. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 4259266 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject demografický vývoj cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject Univerzita třetího věku cs
dc.subject studium cs
dc.subject motivace cs
dc.subject senior en
dc.subject demographic development en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject University of the Third Age en
dc.subject study en
dc.subject motivation en
dc.title Aktivní formy studia jako motivace k dalšímu vzdělávání na Univerzitě třetího věku cs
dc.title.alternative Active Study Forms as Motivation for Further Education at the University of the Third Age en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is aiming at gathering information on the structure of students at the University of the Third Age at TBU in Zlín, on their motivation to study and - based on the survey results - at proposing a solution resulting in an increased interest in a more active study to be shown by the senior students and thus at improving the quality of this educational programme implemented at TBU in Zlín. The theoretical part includes basic information regarding the issue of ageing both in individuals and in the entire population and, in relation to this fact, the necessity of finding a solution for the society as a whole as regards the improvement of the quality of life of the senior population. Of great importance is the chapter on the necessity of learning lasting for a lifetime (lifelong learning) as well as the following chapter on the role of the Universities of the Third Age. The characterization of the University of the Third Age at TBU in Zlín actually represents an introduction to the practical part. The practical part involves an analysis of the senior students' opinions expressed in the answers given by the students within the questionnaire survey. To conclude, I have given my suggestions on how to apply the knowledge obtained in order to improve the level of seniors' education at TBU. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6669
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hřebíčková_2007_bp.pdf 4.061Mb PDF View/Open
hřebíčková_2007_vp.doc 100.5Kb Microsoft Word View/Open
hřebíčková_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account