Profese porodní asistentky, její osobní a profesní vývoj

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Profese porodní asistentky, její osobní a profesní vývoj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Andrea
dc.contributor.author Škeříková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:27:56Z
dc.date.available 2010-07-15T02:27:56Z
dc.date.issued 2007-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3449
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na profesi porodní asistentky a na její osobní i profesní vývoj. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou dvě hlavní kapitoly, první se zaměřuje na historii babictví a druhá přibližuje postavení porodních asistentek v současnosti. Zvláštní pozornost je věnována novému zákonu o nelékařských profesích, který se také zabývá profesí porodní asistentky, upravuje její kompetence, způsob vzdělání a registraci. Praktická část se skládá z dotazníkového šetření a rozhovoru se zkušenou porodní asistentkou. Cílem práce bylo zkoumání názorů porodních asistentek na svoji profesi v regionální, krajské a fakultní nemocnici. cs
dc.format 102 s. cs
dc.format.extent 930997 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject profese porodní asistentky cs
dc.subject porodní asistenta cs
dc.subject zkoumání cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject profession midwife en
dc.subject midwife en
dc.subject investigation en
dc.subject development en
dc.title Profese porodní asistentky, její osobní a profesní vývoj cs
dc.title.alternative Profession of a midwife and on her personal and professional development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dorazilová, Radmila
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on the profession of a midwife and on her personal and professional development. It consists of two parts - a theoretical and a practical one. In the theoretical part there are two main chapters, the first one deals with the history of midwifery and the second one shows up the position of a midwife in the present. Special part of this work is devoted to the new law about non-medical professions which deals with the profession of a midwife, explains her competence, the way of education and her registration. The practical part consists of a questionnaire investigation and dialogs with an experienced midwife. The purpose of this work was to find out opinions of midwives on their profession in regional, local and facultative hospitals. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6592
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
škeříková_2007_bp.pdfBlocked 909.1Kb PDF View/Open
škeříková_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
škeříková_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account