Projekt výběru zaměstnance na pracovní pozici hlavního technika ve společnosti Laksyma, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt výběru zaměstnance na pracovní pozici hlavního technika ve společnosti Laksyma, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Jakubková, Růžena
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:28:27Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3452
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zpracování projektu výběru zaměstnance na pozici hlavního technika ve společnosti Laksyma, a.s. V teoretické části byly shrnuty informace týkající se oblasti výběru nového zaměstnance. Byly popsány základní problémy a vysvětleny pojmy, které se vztahovaly k problematice. Analytická část zahrnuje analýzu současného stavu získávání, výběru, přijímání a adaptace pracovníků ve společnosti Laksyma, a.s., analýzu daného pracovního místa a možnosti získání zaměstnance z vnitřních a vnějších zdrojů. Na základě těchto analýz byl zpracován projekt výběru zaměstnance na pozici hlavního tech-nika a navržen postup výběru zaměstnance na řídící pozice. Byly zhodnoceny přínosy, ná-klady a rizika spojená s realizací projektu. cs
dc.format 94 s, 5 s příloh cs
dc.format.extent 939212 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Vyhledávání cs
dc.subject získávání cs
dc.subject výběr cs
dc.subject příjímání a adaptace cs
dc.subject uchazeč cs
dc.subject přijímací pohovor cs
dc.subject inzerát cs
dc.subject pracovní smlouva cs
dc.subject popis pracovního místa cs
dc.subject časový snímek dne cs
dc.subject Recruitment en
dc.subject adaptation en
dc.subject applicant en
dc.subject interview en
dc.subject job advertisement en
dc.subject job agreement en
dc.subject job description en
dc.subject working time record en
dc.title Projekt výběru zaměstnance na pracovní pozici hlavního technika ve společnosti Laksyma, a.s. cs
dc.title.alternative The project of recruitment of an employee for main technician position in the company Laksyma, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated The aim of the master thesis is to propose the project of recruitment of an employee for main technician position in the company Laksyma, a.s. Information relating to recruitment of a new employee was summarized in the theoretical part of the master thesis. Basics problems were described and terms relating to this issue were explained. The practical part includes the analysis of current situation of the recruit-ment of employees in company Laksyma, a.s., the analysis a of given job and the possibil-ity to recruit the employee from internal and external sources. The project of recruitment of employee for main technician position was realized on the basis of these analyses and a procedure of recruitment of new employee for management positions was proposed. Bene-fits, costs and risks connected with the realization of the project were evaluated. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6002
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jakubková_2007_dp.pdfBlocked 917.1Kb PDF View/Open
jakubková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
jakubková_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account