Předcházení kriminalitě mládeže ve školství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Předcházení kriminalitě mládeže ve školství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, Jan cs
dc.contributor.author Kaplan, Miloš cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:42:59Z
dc.date.available 2010-07-13T11:42:59Z
dc.date.issued 2006-04-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/346
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problémem drog a příčinami jejich zneužívání mládeží v České republice. Nastiňuje strategii odpovědných orgánů ČR a možnosti školy, podílet se na prevenci drogové problematiky. cs
dc.format 48 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5516370 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject závislost cs
dc.subject drogy cs
dc.subject prevence cs
dc.subject criminality en
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.subject addiction en
dc.subject drugs en
dc.subject prevention en
dc.title Předcházení kriminalitě mládeže ve školství cs
dc.title.alternative Preventing criminality of young people at schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr cs
dc.date.accepted 2006-06-20 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with drug problems and causes of drug abuse by young people in the Czech Republic. It shows the strategies of responsible institutions in the Czech Republic and possibilities of schools to take part in drug prevention. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2031
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kaplan_2006_bp.pdfBlocked 5.260Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account