Profesionální orientace mládeže a její vliv na nezaměstnanost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Profesionální orientace mládeže a její vliv na nezaměstnanost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František cs
dc.contributor.author Tichá, Magdaléna cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:40:02Z
dc.date.available 2010-07-15T02:40:02Z
dc.date.issued 2006-11-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3481
dc.description.abstract V bakalářské práci na téma "Profesionální orientace mládeže a její vliv na nezaměstnanost" jsem se zaměřila na rozhodování žáků především základních škol o jejich budoucím vzdělání a povolání, na faktory, které tuto volbu nejvíce ovlivňují, na poradenství, které by jim mělo v tomto rozhodnutí pomoci a část práce jsem věnovala také legislativě ve školství, která žákům umožňuje připravovat se na budoucí povolání. Dále jsem se zde zabývala postavením absolventů na trhu práce, nezaměstnaností v jednotlivých oborech a popsala jsem zde vliv jejich profesionální orientace na nezaměstnanost a perspektivní obory z hlediska uplatnění absolventů na trhu práce. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 506085 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Mládež cs
dc.subject škola cs
dc.subject profesionální orientace cs
dc.subject volba povolání cs
dc.subject kariérové poradenství cs
dc.subject výchovný poradce cs
dc.subject absolvent cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject Youth en
dc.subject school en
dc.subject professional orientation en
dc.subject vocational selection en
dc.subject career consultancy en
dc.subject educational counsellor en
dc.subject graduate en
dc.subject unemployment en
dc.subject labour market en
dc.title Profesionální orientace mládeže a její vliv na nezaměstnanost cs
dc.title.alternative Professional Orientation of Youth and its Impact on Unemployment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš cs
dc.date.accepted 2007-01-31 cs
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis "Professional Orientation of Youth and its Impact on Unemployment", I have focused on the decision-making process of primary school pupils concerning their future education and employment, and on factors that most influence their choice. I have also focused on consulting services available to pupils to help them decide, and I have dedicated one part of my thesis to education-related legislation that allows pupils to prepare for their future employment. Furthermore, I have considered the position of graduates on the labour market, unemployment in specific business fields and I have described the influence of professional orientation on unemployment and prospective business fields in terms of graduates' chances on the labour market. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004254
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tichá_2007_bp.pdfBlocked 494.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account