Alternativní tresty, obecně prospěšné práce, probační služba

DSpace Repository

Language: English čeština 

Alternativní tresty, obecně prospěšné práce, probační služba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neubauer, Michal
dc.contributor.author Ježek, Miloslav
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:43:15Z
dc.date.available 2010-07-13T11:43:15Z
dc.date.issued 2006-04-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/348
dc.description.abstract Nárůst trestné činnosti je odrazem celospolečenských problémů a vývoje současné společnosti. Když věznice jsou přeplněné a společnost najde způsob jak se vypořádat z trestnou činností, aniž by musela pachatele umisťovat - izolovat. Dokáže se postarat o oběť i pachatele stejnou měrou. Tak takovou společnost lze označit jako vyspělou. Jedině systematická práce všech zainteresovaných pracovníků tvořících pedagogický tým, široká nabídka vzdělávacích, speciálních, zájmových a sociálních aktivit a programů, spolu s pracovníky soudů, státních zastupitelstev, vyšetřovatelů, pracovníků Policie ČR a v neposlední ředě zástupců územní samosprávy. Tak nejen tyto atributy přispějí k vyspělejší společnosti. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 473816 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject diferenciace cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject postpenitenciární péče cs
dc.subject probace a mediace cs
dc.subject alternativa k trestu odnětí svobody cs
dc.subject Execution of the penal servitude en
dc.subject differentiation en
dc.subject condemned en
dc.subject post-penitentiary care en
dc.subject probation and mediation en
dc.subject the alternative to the penal servitude en
dc.title Alternativní tresty, obecně prospěšné práce, probační služba cs
dc.title.alternative Alternative punishments, community service orders, probational service en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hungr, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.description.abstract-translated The increase of the criminality is a reflection of the whole community problems and of the evolution of the current society. When the state prisons are overfull and the community find the way how to solve the criminality without placing the wrong-doer to the prison - isolate them. That community is possible specify like a advanced. Only systematic work of all involved workers which create pedagogic team, large offer of the educational, special, hobby and social activities and programmes, together with the justice's employees, public prosecutors, investigators, policemen of the Police Czech Republic and in the not least rank the delegates of territorial autonomy - so not only this attributes can contribute to more advances society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4467
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C
local.subject alternativní tresty cs
local.subject obecně prospěšné práce cs
local.subject postpenitenciární působení cs
local.subject alternatives to imprisonment en
local.subject community service en
local.subject postpenal treatment en


Files in this item

Files Size Format View
ježek_2006_bp.pdf 462.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account