Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials

DSpace Repository

Language: English čeština 

Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials

Show full item record

No preview available
Title: Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials
Author: Mizerák, Ondrej
Advisor: Lapčík, Lubomír
Abstract: Táto diplomová práca sa zaoberá syntézou a charakterizáciou látok vhodných pre konštrukciu laserov pre emisiu v zelenej oblasti viditlného svetla. Bol študovaný vliv vhodnej kombinácie mriežky a aktivátoru z rady lantanoidov pre prípravu anorganických materiálov vhodných pre túto aplikáciu. Počas tejto diplomovej práce boli pripravené oxidy lantanoidov RE2O3 (RE = Y, Gd, Lu, Sc) aktivované rozdielnymi koncentráciami lantanoidových kationov Ln3+ (Er3+, Ho3+, Ce3+). Bola prevedená dôkladná fyzikálno-chemická charakterizácia sysntetizovaných materiálov jednak z hľadiska ich štruktúry (XRD, SEM) a z hladiska ich optických vlatsností (exitácia, emisia a absorpcia žiarenia). Optické vlastnosti pripravených materiálov vykazovali významné prakticky využitelné vlastnosti hlavne v oblasti nových typov obrazoviek. Získané výsledky vyústili v podanie patentu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3509
Date: 2007-05-31
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2017
Department: Ústav fyziky a mater. inženýrství
Discipline: Materiálové inženýrství
Grade for thesis and defense: A 5590


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
mizerák_2007_dp.pdfBlocked 1.021Mb PDF View/Open
mizerák_2007_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
mizerák_2007_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account