Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials

DSpace Repository

Language: English čeština 

Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Mizerák, Ondrej
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:51:00Z
dc.date.available 2017-05-31T23:00:40Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3509
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa zaoberá syntézou a charakterizáciou látok vhodných pre konštrukciu laserov pre emisiu v zelenej oblasti viditlného svetla. Bol študovaný vliv vhodnej kombinácie mriežky a aktivátoru z rady lantanoidov pre prípravu anorganických materiálov vhodných pre túto aplikáciu. Počas tejto diplomovej práce boli pripravené oxidy lantanoidov RE2O3 (RE = Y, Gd, Lu, Sc) aktivované rozdielnymi koncentráciami lantanoidových kationov Ln3+ (Er3+, Ho3+, Ce3+). Bola prevedená dôkladná fyzikálno-chemická charakterizácia sysntetizovaných materiálov jednak z hľadiska ich štruktúry (XRD, SEM) a z hladiska ich optických vlatsností (exitácia, emisia a absorpcia žiarenia). Optické vlastnosti pripravených materiálov vykazovali významné prakticky využitelné vlastnosti hlavne v oblasti nových typov obrazoviek. Získané výsledky vyústili v podanie patentu. cs
dc.format 59 s., 4 s. přílohy cs
dc.format.extent 1071263 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2017
dc.subject laser cs
dc.subject optické vlastnosti cs
dc.subject lantanoidy cs
dc.subject XRD cs
dc.subject SEM cs
dc.subject optická spektroskopia cs
dc.subject laser en
dc.subject optical behaviour en
dc.subject lanthanides en
dc.subject XRD en
dc.subject SEM en
dc.subject optical spectroscopy en
dc.title Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials cs
dc.title.alternative Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášek, Antonín
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated This MSc. thesis was focused on synthesis of the novel inorganic materials suitable as the matrix of lasers emitting in the green part of the visible optical spectra. A search for suitable combinations of host lattice and lanthanide activator ions were studied. Rare-earth sesquioxides RE2O3 (RE = Y, Gd, Lu, Sc) doped by various concentrations of Ln3+ (Er3+, Ho3+, Ce3+) ions were synthesized. Their physico-chemical, structural and optical properties were studied by means of XRD, SEM and optical spectroscopy methods. The optical behaviour of prepared samples was of industrial importance with respect to their application in the novel types of displays design. The latter scientific original findings led to the submission of the patent application. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5590
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mizerák_2007_dp.pdfBlocked 1.021Mb PDF View/Open
mizerák_2007_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
mizerák_2007_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account