Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials
Autor: Mizerák, Ondrej
Vedoucí: Lapčík, Lubomír
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá syntézou a charakterizáciou látok vhodných pre konštrukciu laserov pre emisiu v zelenej oblasti viditlného svetla. Bol študovaný vliv vhodnej kombinácie mriežky a aktivátoru z rady lantanoidov pre prípravu anorganických materiálov vhodných pre túto aplikáciu. Počas tejto diplomovej práce boli pripravené oxidy lantanoidov RE2O3 (RE = Y, Gd, Lu, Sc) aktivované rozdielnymi koncentráciami lantanoidových kationov Ln3+ (Er3+, Ho3+, Ce3+). Bola prevedená dôkladná fyzikálno-chemická charakterizácia sysntetizovaných materiálov jednak z hľadiska ich štruktúry (XRD, SEM) a z hladiska ich optických vlatsností (exitácia, emisia a absorpcia žiarenia). Optické vlastnosti pripravených materiálov vykazovali významné prakticky využitelné vlastnosti hlavne v oblasti nových typov obrazoviek. Získané výsledky vyústili v podanie patentu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3509
Datum: 2007-05-31
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2017
Ústav: Ústav fyziky a mater. inženýrství
Studijní obor: Materiálové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 5590


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
mizerák_2007_dp.pdfZablokované 1.021Mb PDF Zobrazit/otevřít
mizerák_2007_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
mizerák_2007_op.doc 32.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet