Plánované rodičovství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Plánované rodičovství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Kolumberská, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:58:34Z
dc.date.available 2010-07-15T02:58:34Z
dc.date.issued 2007-04-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3517
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá významem plánovaní rodiny v dnešní společnosti. Na plánování rodiny má odlišný pohled mládež a střední generace. Na tento problém jinak nahlíží lidé věřící a církev, jiný přístup mají lidé bez víry. V plánování rodiny je mnoho skrytých problémů, které se v dnešní době mohou řešit různými způsoby léčby. V bakalářské práci se autorka na začátku zaměřila na historii plánovaného rodičovství a na pohled církve na tuto problematiku. Autorka se snažila ve zkrácené formě poukázat na některé metody v plánování rodiny. Též nastínila způsoby ochrany před neplánovaným početím. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 389902 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodičovství cs
dc.subject plánované rodičovství cs
dc.subject právo na život cs
dc.subject početí cs
dc.subject odpovědné rodičovství cs
dc.subject porodnost cs
dc.subject vliv církve cs
dc.subject antikoncepce cs
dc.subject hormonální antikoncepce cs
dc.subject chemická antikoncepce cs
dc.subject nitroděložní tělísko cs
dc.subject chirurgická antikoncepce cs
dc.subject těhotenství cs
dc.subject interrupce cs
dc.subject parenthood en
dc.subject family planning en
dc.subject right to life en
dc.subject conception en
dc.subject responsible parenthood en
dc.subject birth rate en
dc.subject the impact of the Church en
dc.subject contraception en
dc.subject hormone contraceptive en
dc.subject chemical contraceptive en
dc.subject intrauterine device en
dc.subject surgical contraceptive en
dc.subject pregnacy en
dc.subject abortion en
dc.title Plánované rodičovství cs
dc.title.alternative The Family Planning en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slabá, Iva
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated This project takes an interest in importace of family planning these days. The young people and the middle - aged generation think of this problem in another way. Differently see it beliver people and the Church, another approach have some people without religion. There are many hidden problems in the family planning. They can be dealed with the different methods of treatment. The author concentrates on the history of family planning and the religious look at the beginning of the project. The author tried in an abridged form to refer to some methods of family planning. She also outlined some ways of unplanned conception. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006237
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kolumberská_2007_bp.pdf 380.7Kb PDF View/Open
kolumberská_2007_vp.png 38.34Kb PNG image Thumbnail
kolumberská_2007_op.png 47.47Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account