Vliv pracovníků volného času na osobnost dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv pracovníků volného času na osobnost dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Kristen, Richard
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:00:29Z
dc.date.available 2010-07-15T03:00:29Z
dc.date.issued 2007-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3524
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo dokázat hypotézu, že: Podíl pracovníků volného času na tvorbu a pozitivní formování osobnosti dítěte a mládeže je nedílnou součástí správného vývoje společnosti, vztahů mezi jednotlivci, vztahu jednotlivce, k jednotlivci, ke kolektivu a k životnímu prostředí, ve kterém tráví svůj celý život. K tomu, abych tuto hypotézu dokázal jsem využil teoretické znalosti získané studiem, vlastní zkušenosti a zkušenosti převzaté od ostatních pracovníků, zabývajících se danou problematikou. Abych mohl zformulovat jednotlivé dílčí závěry a vyjádřit odborně vlastní zjištění, využil jsem při psaní práce i odbornou literaturu, zabývající se danou problematikou z hlediska psychologického, pedagogického i sociologického. cs
dc.format 79 s. cs
dc.format.extent 491797 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject výchova cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject sociální skupina cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject dětský tábor cs
dc.subject socializace cs
dc.subject Child en
dc.subject family en
dc.subject personality en
dc.subject free time en
dc.subject social group en
dc.subject environment en
dc.subject communication en
dc.subject integration en
dc.subject summer camp en
dc.subject sociology en
dc.title Vliv pracovníků volného času na osobnost dítěte cs
dc.title.alternative Influence workers of free time on personality child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma work was to prove the hypothesis that: The contribution of workers of free time for cteation and positive formation of the personaly of children and youth is entire part of proper development of society, relation between individuals, relation of individual to individual, to the collective and the environment, where they spend their whole life. For proving the hypothesi I used a theoretical knowledge which I ganied studing, own experience and experience taken from other workers who deal with this problem. Forming each partial conclusion and expressing expertly my own assignement I used also profesional literature, which deals with this problem in term of psychology, pedagogy and sociology. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006348
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
local.subject dětské skupiny cs
local.subject rozvoj osobnosti cs
local.subject children groups en
local.subject personality development en


Files in this item

Files Size Format View
kristen_2007_bp.pdf 480.2Kb PDF View/Open
kristen_2007_vp.tif 2.455Mb TIFF image View/Open
kristen_2007_op.pdf 257.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account