Analyses of customer's satisfaction in Rhenus Hauser Ltd

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analyses of customer's satisfaction in Rhenus Hauser Ltd

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analyses of customer's satisfaction in Rhenus Hauser Ltd
Autor: Kvasničková, Darina
Vedoucí: Oblouková, Petra
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je posúdiť prístup spoločnosti Rhenus Hauser Ltd ku svojim zákazníkom a zanalyzovať spokojnosť zákazníkov tejto spoločnosti. Práca je rozdelená na teoretickú a analytickú časť. V teoretickej časti môžme nájsť dôležité poznatky o zákazníkoch, ich spokojnosti, meraní ich spokojnosti, činnosti customer relationship management a business - to - business vzťahu. Analtická časť nadväzuje na teorickú, kde na začiatku sa snažím podať obraz o histórii a vývoji spoločnosti, o zákazníkoch spoločnosti, hodnotím celý prístup k zákazníkom od procesu získania nového zákazníka, komunikáciu so zákazníkom, zostavenie ceny pre jednotlivé služby, činnosť customer relationship management až po dôvody straty zákazníka. Dôležitou časťou práce je taktiež analýza spokojnosti zákazníkov uvedená v závere analytickej časti. V závere práce sa snažím navrhnúť vhodné opatrenia pre zlepšenie prístupu spoločnosti k zákazníkom a taktiež doporučenia pre väčšie uspokojenie zákazníkov Rhenus Hauser Ltd.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3527
Datum: 2007-04-24
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Vyšší odborná škola ekonomická
Studijní obor: Marketing
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 6957


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kvasničková_2007_bp.pdfZablokované 725.8Kb PDF
kvasničková_2007_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kvasničková_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet