Analyses of customer's satisfaction in Rhenus Hauser Ltd

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analyses of customer's satisfaction in Rhenus Hauser Ltd

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oblouková, Petra
dc.contributor.author Kvasničková, Darina
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:01:29Z
dc.date.available 2010-07-15T03:01:29Z
dc.date.issued 2007-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3527
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce je posúdiť prístup spoločnosti Rhenus Hauser Ltd ku svojim zákazníkom a zanalyzovať spokojnosť zákazníkov tejto spoločnosti. Práca je rozdelená na teoretickú a analytickú časť. V teoretickej časti môžme nájsť dôležité poznatky o zákazníkoch, ich spokojnosti, meraní ich spokojnosti, činnosti customer relationship management a business - to - business vzťahu. Analtická časť nadväzuje na teorickú, kde na začiatku sa snažím podať obraz o histórii a vývoji spoločnosti, o zákazníkoch spoločnosti, hodnotím celý prístup k zákazníkom od procesu získania nového zákazníka, komunikáciu so zákazníkom, zostavenie ceny pre jednotlivé služby, činnosť customer relationship management až po dôvody straty zákazníka. Dôležitou časťou práce je taktiež analýza spokojnosti zákazníkov uvedená v závere analytickej časti. V závere práce sa snažím navrhnúť vhodné opatrenia pre zlepšenie prístupu spoločnosti k zákazníkom a taktiež doporučenia pre väčšie uspokojenie zákazníkov Rhenus Hauser Ltd. cs
dc.format 77 s., 5 s. obr. priloh cs
dc.format.extent 743241 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject zákazník cs
dc.subject riadenie vzťahu so zákazníkom cs
dc.subject business-to-business vzťah cs
dc.subject spokojnosť cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject import cs
dc.subject export cs
dc.subject služby cs
dc.subject customer en
dc.subject CRM en
dc.subject business-to-business relationship en
dc.subject satisfaction en
dc.subject questionnaire en
dc.subject import en
dc.subject export en
dc.subject services en
dc.title Analyses of customer's satisfaction in Rhenus Hauser Ltd cs
dc.title.alternative Analyses of customer's satisfaction in Rhenus Hauser Ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyse Rhenus Hauser Ltd attitude to its customers and to ana-lyse its customer satisfaction. The thesis is divided into theoretic and analytical part. In the theoretic part we can find important information about customers, their satisfaction, customer satisfaction measure-ment, customer service management activities and business -to - business relationship. Analytical part appear from theoretic part, where at the beginning I describe history and development of the company, the company 's customers, I am also analyzing the com-pany's attitude to its customers from process of achieving of new customer, communica-tion with customers, setting up of quotations, customer's relationship management activi-ties to find the reasons of any lost cliental. Very important part of this thesis is analysis of customer's satisfaction, the last point of analytical part. At the end of my thesis, I am trying to propose solutions for improving the attitude of the company towards to its customers and the recommendations for better satisfaction of Rhenus Hauser Ltd customers. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6957
dc.date.assigned 2007-02-27
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kvasničková_2007_bp.pdfBlocked 725.8Kb PDF View/Open
kvasničková_2007_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
kvasničková_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account