A Linguistic Analysis of Political Blogs in the British Press

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Linguistic Analysis of Political Blogs in the British Press

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Maciuchová, Nikola
dc.date.accessioned 2016-05-11T13:04:57Z
dc.date.available 2016-05-11T13:04:57Z
dc.date.issued 2015-11-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35311
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou politických blogů britských novin. Pro účely této práce bylo zvoleno téma EU referendum, které je tento rok nejdiskutovanějším tématem ve Velké Británii. Teoretická část práce se nejprve zabývá historií internetu. Dále potom odkrývá historii blogů. Také definuje blogy samotné, uvádí jejich charakteristiku, typy blogů a jazyk, který je pro ně charakteristický. Dále tato kapitola představuje způsoby, kterými autoři blogů vyjadřují své názory. Následující kapitola popisuje řečnické figury užité v blozích. Čtvrtá kapitola se zabývá rozdílem mezi novinovým článkem a blogovým příspěvkem. Závěrem teoretické analýzy jsou popsána použitá periodika. Praktická část se zabývá samotnou analýzou politických blogů zveřejněných na webových stránkách seriózního tisku. Pro účely této práce byly vybrány periodika The Guardians, The Telegraph a The Financial Times.
dc.format 57 s. (81 692 znaků)
dc.format.extent 3358165
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Blog cs
dc.subject EU referendum cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject analýza cs
dc.subject seriózní tisk cs
dc.subject Blog en
dc.subject EU referendum en
dc.subject language en
dc.subject analysis en
dc.subject broadsheet en
dc.title A Linguistic Analysis of Political Blogs in the British Press
dc.title.alternative A Linguistic Analysis of Political Blogs in the British Press
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the analysis political blogs in British newspapers. For purposes of my work, I chose the topic of EU referendum as it is the most discussed topic in the UK this year. Firstly, the theoretical part describes the history of internet. The following chapter reveals the history of blogs. Furthermore, this chapter defines the blogs itself, describes its characteristics, types and characteristic language. This chapter also reveals the ways, how bloggers take the stances. Next chapter covers figures of speech used in blogs. Fourth chapter deals with the difference between a newspaper article and a blog post. At the end of the theoretical part, the newspapers used for this purposes are described. Practical part deals with the analysis of the political blogs in British newspapers itself. For the purposes of this thesis The Guardian, The Telegraph and The Financial Times were chosen.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 41830
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-05-06


Files in this item

Files Size Format View
maciuchová_dp_2016.pdf 3.202Mb PDF View/Open
maciuchová_op_2016.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
maciuchová_vp_2016.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
prilohy.zip 6.098Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account