Využití vybraných analytických a manažerských nástrojů pro určení strategie firmy CEMMAC a.s. Horné Srnie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití vybraných analytických a manažerských nástrojů pro určení strategie firmy CEMMAC a.s. Horné Srnie

Show full item record

No preview available
Title: Využití vybraných analytických a manažerských nástrojů pro určení strategie firmy CEMMAC a.s. Horné Srnie
Author: Húserková, Silvia
Advisor: Popesko, Boris
Abstract: Táto bakalárska práca si kladie za cieľ pomocou konkrétne zvolených nástrojov, vytvoriť stratégiu spoločnosti pre dosahovanie jej budúcich cieľov. Bakalárska práca je zložená z dvoch častí, teoretickej a praktickej. V teoretickej časti je spracovaný rozbor literárnych prameňov z oblasti nákladov a strategického manažmentu. Praktická časť sa skladá zo šty-roch analytických častí. Prvá analytická časť je zameraná na analyzovanie štruktúry spo-ločnosti, odvetvia, v ktorom pôsobí a postavenia na trhu. Ďalej je vykonaná analýza štruk-túry nákladov a v tretej analytickej časti je prevedená PEST analýza. Posledná časť je za-meraná na aplikovanie manažérskeho nástroja Balanced Scorecard. Ich prevedením sú sta-novené priority v budúcej podnikateľskej činnosti podniku. V závere je sformulovaná stratégia, ktorá obsahuje návrhy a doporučenia pre dosiahnutie určených cieľov.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3532
Date: 2007-05-18
Availability: Bez omezení
Department: Ústav podnikové ekonomiky
Discipline: Management a ekonomika
Grade for thesis and defense: C 5560


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
húserková_2007_bp.pdf 944.6Kb PDF View/Open
húserková_2007_vp.pdf 535.7Kb PDF View/Open
húserková_2007_op.pdf 623.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account