Využití vybraných analytických a manažerských nástrojů pro určení strategie firmy CEMMAC a.s. Horné Srnie

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Využití vybraných analytických a manažerských nástrojů pro určení strategie firmy CEMMAC a.s. Horné Srnie

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití vybraných analytických a manažerských nástrojů pro určení strategie firmy CEMMAC a.s. Horné Srnie
Autor: Húserková, Silvia
Vedoucí: Popesko, Boris
Abstrakt: Táto bakalárska práca si kladie za cieľ pomocou konkrétne zvolených nástrojov, vytvoriť stratégiu spoločnosti pre dosahovanie jej budúcich cieľov. Bakalárska práca je zložená z dvoch častí, teoretickej a praktickej. V teoretickej časti je spracovaný rozbor literárnych prameňov z oblasti nákladov a strategického manažmentu. Praktická časť sa skladá zo šty-roch analytických častí. Prvá analytická časť je zameraná na analyzovanie štruktúry spo-ločnosti, odvetvia, v ktorom pôsobí a postavenia na trhu. Ďalej je vykonaná analýza štruk-túry nákladov a v tretej analytickej časti je prevedená PEST analýza. Posledná časť je za-meraná na aplikovanie manažérskeho nástroja Balanced Scorecard. Ich prevedením sú sta-novené priority v budúcej podnikateľskej činnosti podniku. V závere je sformulovaná stratégia, ktorá obsahuje návrhy a doporučenia pre dosiahnutie určených cieľov.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3532
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 5560


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
húserková_2007_bp.pdf 944.6Kb PDF Zobrazit/otevřít
húserková_2007_vp.pdf 535.7Kb PDF Zobrazit/otevřít
húserková_2007_op.pdf 623.3Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet