Marketingové a PR aktivity při zakládání nového typu školy v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingové a PR aktivity při zakládání nového typu školy v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Světlík, Jaroslav
dc.contributor.author Fodorová, Ivana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:03Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:25Z
dc.date.issued 2004-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35333
dc.description.abstract V České republice dnes působí v oblasti terciálního vzdělávání bezmála tři stovky vzdělávacích institucí. Přesto je každý rok zhruba čtyřicet procent studentů, kteří se hlásili k dalšímu pomaturitnímu studiu a neuspěli. Nejenom tyto statistiky vedly Kanaďana Douglese Hajeka k tomu, aby založil v Čechách novou vzdělávací instituci Prague College. Tato škola nabízí odborné vzdělávání v angličtině, podle vzoru ostatních college běžných v zahraniční. V úvodu této diplomové práci se v úvodní části seznámíte se základní charakteristikou školství v České republice, zvláště se situací v terciálním vzděláváním a s teoretickými poznatky o marketingu a Public Relations služeb. Praktická část analyzuje dosavadní aktivity Prague College, popisuje jednotlivé použití nástrojů marketingu a PR a podává ucelený obraz o půlročním působení této školy na trhu. Na základě analýz získaných informací o škole byl vypracován projekt, který by měl škole sloužit jako návrh pro její budoucí náborové a komunikační aktivity.
dc.format 77
dc.format.extent 941434
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2007
dc.subject školství cs
dc.subject terciální vzdělávání cs
dc.subject tertiary education en
dc.title Marketingové a PR aktivity při zakládání nového typu školy v ČR
dc.title.alternative Marketing a pr activities within establishing new type of school in the czech republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2005-05-23
dc.description.abstract-translated There are next to three hundred educational institutions operating in the area of tertiary education in the Czech today. In spite of this every year there are roughly fourty percent of students, which applied for tertiary education and failed. Not only had these statistics made Canadian Douglas Hajek to establish new educational institution in the Czech Republic Prague College. School provides business education in English according to other colleges common in abroad. In this thesis’s introductory part you’ll get familiar with the basic characteristic of education in the Czech Republic, particularly with the situation in tertiary education and with theoretical pieces of knowledge about marketing and Public Relations of services. Practical part analyses previous activities of Prague College, describes individual use of tools of marketing and PR and presents integral image about half-yearly operation this school in the market. Based on analysis obtained information about the school was elaborated project, which should be used by Prague College as a suggestion for their future recruitment and communication activities.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 424
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-05


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account