Analýza příčin sociálního vyloučení Romů a možnosti jejich integrace do majoritní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza příčin sociálního vyloučení Romů a možnosti jejich integrace do majoritní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan cs
dc.contributor.author Kosina, Milan cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:03:42Z
dc.date.available 2010-07-15T03:03:42Z
dc.date.issued 2006-11-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3534
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin a důsledky sociálního vyloučení Romů žijících v České republice s vymezením možných metod jejich integrace do ma-joritní společnosti. cs
dc.format 61 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 7025486 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject integrace cs
dc.subject identita cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject národnostní menšina cs
dc.subject Rom cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject terénní sociální práce cs
dc.subject integration en
dc.subject identity en
dc.subject criminality en
dc.subject national minority en
dc.subject Romany en
dc.subject social exclusion en
dc.subject street social work en
dc.title Analýza příčin sociálního vyloučení Romů a možnosti jejich integrace do majoritní společnosti cs
dc.title.alternative Analysis of causes of social exclusion of Romanies and chances their of integration to major human society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš cs
dc.date.accepted 2007-01-31 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor work deals with analysis of causes and consequences of social exclusion of Romanies living in Czech republic and offers with determination possible methods of their integration to major human society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004190
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kosina_2007_bp.pdfBlocked 6.700Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account