CRM - moderní metoda péče o zákazníky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

CRM - moderní metoda péče o zákazníky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Kalmus, Alexandr
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:29Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:29Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35465
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje posouzení pravdivosti hypotézy, že Costumer Ralationship Management – Řízení vztahů se zákazníky, je moderní metodou péče o zákazníka, která přináší výsledky především ve zvýšení kvality vztahu zákazníka k firmě, dále v posílení jeho důvěry k firmě a současně ke snížení nákladů na obsloužení zákazníků. Současný vývoj a rozsah řešení CRM je ve velké míře podmíněn rozvojem výpočetní techniky a zaváděním komplexních informačních systémů do činnosti společnosti, přičemž není rozhodující její velikost, ale spíše stupeň jejího zaměření na budování vztahů se zákazníkem. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na proces implementace systémů CRM do prostředí on-line obchodování.
dc.format 53
dc.format.extent 482696
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject CRM cs
dc.subject Costumer Relationship Management cs
dc.subject information technologies cs
dc.subject process of implementation of systems of CRM cs
dc.subject e-commerce cs
dc.subject decreasing of expenses cs
dc.subject CRM en
dc.subject Řízení vztahu se zákazníkem en
dc.subject informační technologie en
dc.subject proces implementace systémů CRM en
dc.subject snížení nákladů en
dc.title CRM - moderní metoda péče o zákazníky
dc.title.alternative CRM is recent method of care about customer
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2005-05-31
dc.description.abstract-translated This Bachelory work is dedicated to review relevancy of hypothesis, that Costumer Relationship Management is recent method of care about customer, which brings results just in increasing quality of relationship of customer and company, in intensifying of faith in company and at the same time in decreasing of expenses given for servicing of customers. Present progress and extensity of soluting of CRM is in big scale qualified by expansion of information technologies and implementing of complex of information systems into activity of company, whereas is not critical its size, but rather the degree of its polarization onto building of relationships with customers. Practical part of this Bachelory work is directed onto process of implementation of systems of CRM onto segment of on-line commerce (e-commerce).
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 569
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account