Vývoj, stav a příležitosti inzertního potenciálu MF DNES ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj, stav a příležitosti inzertního potenciálu MF DNES ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zavřelová, Veronika
dc.contributor.author Suchoňová, Ivana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:31Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:31Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35480
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce vychází z profesního zaměření autorky a zabývá se marketingem mediálního trhu. Práce postihuje některé zjevné zákonitosti trhu tištěné reklamy a stručně analyzuje vývoj, stav a příležitosti inzertního trhu ve zlínském regionu. Výstupy analýzy porovnává s cíli a výsledky strategického rozvoje Zlínského kraje. Pokouší se stanovit potenciál inzertního trhu pro deník MF DNES v regionu a definovat podmínky jeho optimální využití. Z těchto podmínek odvozuje doporučení pro práci inzertních poradců při prodeji inzerátů. Práce může posloužit laickému čtenáři jako základní informace o marketingu trhu tištěné reklamy nebo jako příspěvek pro hlubší studium marketingu mediálního trhu.
dc.format 59 s, 16 s obr. přiloh
dc.format.extent 642082
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing mediálního trhu cs
dc.subject trh tištěné reklamy cs
dc.subject strategický rozvoj Zlínského kraje cs
dc.subject potenciál inzertního trhu cs
dc.subject Inzerát cs
dc.subject inzertní poradce cs
dc.subject marketing of media market en
dc.subject printed advertisement market en
dc.subject strategic development of the Zlin Region en
dc.subject potencial of advertisement market en
dc.subject advertisement en
dc.subject advertising consultant en
dc.title Vývoj, stav a příležitosti inzertního potenciálu MF DNES ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Development, situation and opportunities of advertising potential of daily MF DNES in the Zlin Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2005-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is based on the author's field of professional interest. It concerns on marketing of media market. The thesis covers several apparent standards of printed advertisement market and provides a brief analysis of development and current features of and opportunities arising from the advertisement market in Zlin region. These analysis' outputs are compared with goals and outcomes of strategic development of the Zlin Region. The thesis attempts to define potential of advertisement market in the region for the daily MF DNES and to define conditions of its optimal exploitation. The author educes out of these conditions recommendations for advertising consultants' work. The thesis may serve as a source of basic information on marketing of printed advertisement market for laic readers as well as a contribution to in-depth study of media market marketing.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 584
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-06


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account