Policejní praxe - výslechy dětí a právo

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Policejní praxe - výslechy dětí a právo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Sedláčková, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:45:14Z
dc.date.issued 2006-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/354
dc.description.abstract Bakalářská práce předkládá ucelený pohled nad problematikou výslechu dětí, které jsou v trestním řízení v postavení svědka. Upozorňuje na právo dítěte na zvláštní péči a pomoc, přičemž poukazuje na orgány, které se právní ochranou dětí zabývají a na jejich součinnost s policií. Zaměřuje se na zvláštnosti dětské psychiky. Popisuje zásady, které by měly být dodrženy při výslechu dítěte, aby tento byl proveden po procesní stránce správně a zároveň nebylo dítě vystaveno nepřiměřené psychické zátěži. cs
dc.format 43 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 468957 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 26.04.2036
dc.subject děti cs
dc.subject svědek cs
dc.subject policie cs
dc.subject právo cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject viktimizace cs
dc.subject výslech cs
dc.subject children en
dc.subject witness en
dc.subject police en
dc.subject right en
dc.subject deliquency en
dc.subject victimisation en
dc.subject interrogation en
dc.title Policejní praxe - výslechy dětí a právo cs
dc.title.alternative Police practice - interrogation of children and law en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.date.vskp-available 2036-04-26
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis presents a coherent survey of problems related to interrogation of children as witnesses in criminal proceedings. It draws attention to right of a child for a special care and assistance, while refering to bodies involved in legal protection of children and their interaction with police. It focuses on specifics of child psychology. It describes principles to be followed when interrogating a child in order the interrogation is carried out correctly from the process point of view, while not loading the child with inappropriate psychological burden. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2001
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sedláčková_2006_bp.pdfBlocked 457.9Kb PDF View/Open
sedláčková_2006_vp.doc 24Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account