Interkalační činidla a jejich využití pro přípravu PVC/jíl nanokompozitů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Interkalační činidla a jejich využití pro přípravu PVC/jíl nanokompozitů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Interkalační činidla a jejich využití pro přípravu PVC/jíl nanokompozitů
Autor: Hrnčiříková, Jitka
Vedoucí: Kalendová, Alena
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je problematika přípravy interkalačních činidel a jejich využití pro přípravu PVC/jíl nanokompozitů. Teoretická část, ve které jsou stručně charakterizovány jíly, jejich stavba, způsoby interkalace, nejpoužívanější interkalační činidla s příklady jejich řešených struktur a přehled polymerů zkoumaných z hlediska možnosti vytvoření nanokompozitů. Nejzajímavější byla struktura montmorillonitu interkalovaného rhodaminem B, protože tento materiál vykazuje velmi zajímavé optické vlastnosti. Předmětem praktické části jsou vypracované a vyhodnocené dva typy modifikací montmorillonitu s polyethylenglykolem (PEG+MMT) a s ethylen glykol-diacetátem (EGDAC+MMT) včetně jejich grafů a XRD záznamů. Z RTG analýzy plyne, že jak v případě PEG tak v případě EGDAC dochází k interkalaci a je možné dané látky použít do systémů PVC/jíl nanokompozitů. Lepší výsledek byl dosažen s PEG, který se používá jako změkčovadlo do PVC směsí. Z tohoto důvodu bych doporučila další testování této látky v PVC/jíl polymerních systémech.
URI: http://hdl.handle.net/10563/35524
Datum: 2005-02-07
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Studijní obor: Chemie a technologie materiálů
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 639


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet